Pohled na Ostravu - Porubu
Domů | Informace | Články | Odkazy | Sponzoři | Galerie fotografií

Domů
Informace
Články
Odkazy
Sponzoři
Galerie fotografií

K založení DIA KLUBU Ostrava,Česká spol.diabetiků
došlo v Ostravě - Porubě 2.června 1993.

 Do vedení byl zvolen výbor organizace s prvním předsedou Ing. Záškodným Janem.

 Cíl sdružení:
  Jsme pobočný spolek Svazu diabetiků ČR v Ostravě Porubě. Naše organizace
  soustřeďuje 72 členů - diabetiků, kteří se v rámci sebevzdělávacího programu dovídají
  a získávají informace o své nemoci, jak s touto nemocí žít, jak dodržovat základní zásady správné výživy a hygieny.

 * Zdravotně výchovná činnost
  Hlavní podmínkou tohoto projektu je pořádání zdravotně - výchovných akcí pro diabetiky, jako např. edukační programy a přednášky lékařů - odborníků, hlavně pro nově zjištěné pacienty. Dalším cílem je vypracování účinného programu edukace, která je nezbytnou součástí dlouhodobé klinické péče o diabetika. Úspěšné léčby chronické nemoci lze dosáhnout jen tehdy, je-li věnována pozornost těmto oblastem.
 * Rehabilitační plavání a cvičení
  Jedná se o plavání a cvičení v bazénu pod vedením rehabilitačních sester s možností poskytování další rehabilitace jako např. vířivé vany, masáže, sauna atd., které si můžou pacienti přikoupit. Cvičení a plavání je realizováno každý týden v úterý od 15 hodin po dobu jedné hodiny.
 * Edukačně rehabilitační pobyty
  Jedná se téměř o náhradu lázeňské péče s výrazně nižšími náklady, zaměřené na edukaci, pohybovou aktivitu včetně dietního stravování a plného lékařského zabezpečení. Tento pobyt probíhá dle výběru představenstva v horském prostředí délka pobytu je sedm dnů (viz ukázka z fotogalerie). Termín se pohybuje v srpnu nebo září podle možností rekreačního zařízení.
 * Edukačně - motivační program (EMP)
  Je zvláštním typem skupinové formy edukace, t.j.sebevzdělávání, kterého cílem je, aby účastníci získali praktické dovednosti, nutné ke zvládání diabetu. Předpokládá se, že tento způsob edukace může do jisté míry doplnit edukaci a reedukaci při běžných návštěvách a kontrolách u diabetologa.Tento způsob se realisuje na členských schůzích formou přednášek lékařů , a přednášek na edukačně rehabilitačním pobytu.


 Členství v klubu diabetiků:
  1. Co je podmínkou členství:
  • zaplatit členský příspěvek.
  • podepsat a odevzdat přihlášku.
  • být starší 18 let, za dítě však může být členem zákonný zástupce.

  2. Možnosti člena:
  • Člen má možnost zúčastnit se organizovaných akcí, na jejichž realizaci přispěje ústředí určitou dotací , například rekondičních pobytů.
  • Dozvídat se nejnovější poznatky o způsobech, jak žit s cukrovkou.
  • Cenné jsou též vzájemné výměny zkušeností.
  • Dále má možnost každý týden plavat v bazénu a cvičit pod odborným vedením, kdy organizace cenu dotuje.
  • Dozví se také další informace prostřednictvím svazových periodik.
  • Může se účastnit předvádění DIA-výrobků včetně obuvi, kterou mu může lékař předepsat.
  • Jednodenní zájezdy po ČR.
  Ve srovnání s možnostmi, které zde jsou, se jeví povinnost zaplacení ročního příspěvku a účast na členské schůzi 3x ročně jako minimální. Od členů,kteří jsou ještě dostatečně aktivní, se však očekává určitá minimální dobrovolná činnost ve prospěch celé obce diabetiků, i když hlavní práci bude vykonávat zvolený výbor.

  Diabetiků stále přibývá. Proto jako určitou kompenzaci organizujeme rekondiční pobyty s nejlepší úrovní a v přijatelných cenách.

Domů | Informace | Články | Odkazy | Sponzoři | Galerie fotografií

Tento server byl naposledy aktualizován dne 3. 1. 2020